Chiropraxie Pierre Mercier

Uitstralingspijn in het been

Een vijftigtal patiënten met pijn in het been (radiculopathie, of zenuwwortel bedrukking) veroorzaakt door een discus hernia, die gemiddeld ongeveer reeds 60 weken duurde,  werden met chiropraxie technieken en oefeningen behandeld. Ongeveer 90% van de patiënten beschreef de verbetering van hun toestand als “goed” tot “zeer goed” bij het einde van de behandeling.  Dit was na gemiddeld 12,6 behandelingen.

Ongeveer 14,5 maanden later werden de patiënten nogmaals geëvalueerd om de lange termijn effecten van de behandeling te evalueren. Nog steeds vonden ongeveer 80% van de patiënten dat hun toestand “ goed à zeer goed “ was.

Alhoewel de meeste patiënten met zenuwwortel pijn in het been als gevolg van een discus hernia geen operaties hoeven te ondergaan (slechts 2 à 4 % zullen daadwerkelijk moeten geopereerd worden), is er nog weinig geweten welke niet-ingrijpende behandelingen of conservatieve behandelingen voor deze aandoening de beste resultaten geeft. Deze studie, alhoewel slechts een pilootstudie, biedt mooie perspectieven voor de toekomst van een dergelijke type behandeling.

[Murphy DR, Hurwitz EL, McGovern E. A nonsurgical approach to the management of patients with lumbar radiculopathy secondary to herniated disk: a prospective observation cohort study with follow up. J Manipulative Physiol Ther 2009;32(9):723-733.]