Chiropraxie Pierre Mercier

Werkongevallen en chiropraxie

Na een werkongeval aan de rug volgt dikwijls een lange periode van herstel en dus werkonbekwaamheid. In een grootschalig onderzoek naar risiscofactoren die langdurige werkonbekwaamheid kunnen voorspellen, keek men ondermeer naar het type zorg die de patiënten ontvingen na het ongeval. Men bemerkte dat de patiënten vooral chiropractoren, huisartsen en arbeidsgeneesheren bezochten. Zij die de chiropractor bezocht hadden, bleken minder vaak werkonbekwaam te zijn één jaar na het ongeval dan patiënten die andere zorgverleners bezochten. Aangepast werk en een niet-stressvolle job bleken tevens een goede invloed te hebben op een vroegere terugkeer naar de werkvloer.

Belangrijke factoren in het voorspellen van langdurige werkonbekwaamheid waren een hoge graad van invaliditeit door rugpijn, eerdere rugletsels, uitstralingspijnen, pijn op verschillende plaatsen en slechte mentale omgang met het opgelopen letsel.

[ISSLS prize winner: Early predictors of chronic work disability: a prospective, population-based study of workers with back injuries. Turner, Franklin, Fulton-Kehoe, Sheppard, Wu, Gluck, Wickizer. Spine 33 (25): 2809-2818. December, 2008]