Chiropraxie Pierre Mercier

Kan hoge bloeddruk hoofdpijn veroorzaken?

Reeds decennia lang wordt een hoge bloeddruk gelinkt aan hoofdpijn. Recentere onderzoeken brengen echter een breuk in deze mythe.


In 1953 bemerkte men dat hoofdpijn meer werd gerapporteerd in een groep patiënten die wist dat ze een te hoge bloeddruk hadden dan in een groep patiënten die gelijkaardige hoge bloeddruk hadden, maar daar niets van wisten. Men concludeerde dat de link tussen de twee klachten ten onrechte gemaakt werd.1 Toen bloeddrukverlagende medicatie op de markt kwam, bemerkte men in onderzoeken dat vele patiënten vermindering van hun hoofdpijn ondervonden bij het nemen van de bloeddrukverlagende middelen.2 Dit versterkte opnieuw het geloof dat hoge bloeddruk hoofdpijn veroorzaakt. De onderzoekers gaven te kennen dat de link tussen hoofdpijn en hoge bloeddruk niet kon worden bewezen. En dat ook andere oorzakelijke factoren de hoofdpijn konden verminderen onanfhankelijk van de hoge bloeddruk.2


In tegenstelling tot wat lang beweerd werd bleek uit een grootschalig cross-sectioneel onderzoek in Noorwegen dat verhoogde systolische bloeddruk het voorkomen van hoofdpijn verminderd. De onderzoekers besloten in hun studie dat verhoogde systolische bloeddruk geassocieerd kan worden met een vermindering van het optreden van migraine en non-migraineuze hoofdpijnen.3,4


1. Stewart IMG. Headache and hypertension. Aust N Z J Med. 1976;6:492-497.

2. Law M, Morris JK, Jordan R, Wald N. Headaches and the treatment of blood pressure: results from a meta-analysis of 94 randomized placebo-controlled trials with 24,000 participants. Circulation. 2005;112:2301-2306.

3. Tronvik E, Stovner LJ, Hagen K, Holmen J, Zwart JA. High pulse pressure protects against headache: prospective and cross-sectional data (HUNT study). Neurology. 2008;70:1329-1336.

4. Hagen K, Stovner LJ, Vatten L, Holmen J, Zwart JA, Bovim G. Blood pressure and risk of headache: a prospective study of 22685 adults in Norway. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002;72:463-466.