Chiropraxie Pierre Mercier

Migraine

Migraine is voornamelijk een neurovasculaire aandoening; een aandoening die zowel het gevolg is van een stoornis in het zenuwstelsel (neuron = zenuwcel), als een stoornis in de bloedvaten (vasculair).

Ongeveer 6% van alle mannen en 18% van alle vrouwen ervaren op een bepaald moment in hun leven voor kortere of langere tijd migraine-aanvallen ( Stewart et al. 1992).

Typisch aan migraine is de hevige vorm van hoofdpijn die 2 tot 72 uur kan aanhouden. Een aura gaat vaak de hoofdpijn vooraf.  Het is een soort van voorloper van de echte migraine hoofdpijn.

AFB_splitting_headache__cluster_HA.jpg
Illustratie: Migraine

Karakteristieken van een aura zijn:

 • gevoeligheid voor licht
 • gevoeligheid voor geluid
 • misselijkheid
 • visuele stoornissen (bv. lichtflitsen, zigzag lijnen, wazig zien)
 • tintelingen en voosheid aan één kant van het gezicht
 • abnormaal gevoel in de arm en/of hand
 • verminderde concentratie
 • spraakstoornissen
 • geurstoornissen

Deze aura-symtomen zijn het gevolg van een veranderde werking van het brein. Een aura duurt enkele minuten tot een half uur. De hoofdpijn volgt de aura op en is hevig, meestal éénzijdig, kloppend en kan gepaard gaan met misselijkheid en braken.

Aan de basis van de aura en de hoofdpijn ligt een verandering (storing) in de zenuwfunctie. De zenuwen  die de grote bloedvaten in het hoofd besturen, werken niet meer normaal. De doorbloeding van sommige hersendelen is ontoereikend.

Met behulp van een electro-encephalogram (EEG) (studie van de hersenactiviteit) worden in het brein van een migrainelijder zones gezien met een verminderde activiteit van zenuwcellen (wazig zien of duizeligheid) en met een verhoogde activiteit van zenuwcellen (lichtflitsen). De zenuwcellen (neuronen) slaan als het ware op hol. De migrainelijder zoekt een stille, donkere kamer op….en valt in slaap. Bij het ontwaken is de pijn grotendeels weg, doch een loom, dof, “leeg” onaangenaam gevoel kan enkele uren blijven hangen.

Migraine wordt dus voornamelijk veroorzaakt door een storing in de hersenzenuwen.

De meest voorkomende vormen van migraine zijn:

 •   Migraine met aura (60%)
 •   Migraine zonder aura
 •   Aura zonder migraine hoofdpijn
 •   Basilaire migraine                  
 •   Hemiplegische migraine
 •   Abdominale migraine (neurovasculaire stoornissen)

Waardoor of waarom precies een hoofdpijnaanval begint is niet volledig gekend. Wel is het zo dat migrainelijders een gevoeligheid vertonen voor factoren die normaal gezien geen hoofdpijn uitlokken. Dergelijke uitlokkende factoren of triggers zijn voeding, drank, situatie- en omgevingsfactoren, chemische veranderingen in het lichaam. Chocolade, bonen, noten en vet zijn de voedingsstoffen die het meest frequent een aanval uitlokken. Andere minder voorkomende oorzaken zijn melk en tomaten. Rode wijn en sterke dranken zijn belangrijke triggers. Witte wijn of zelfs witte druiven kunnen soms een trigger zijn. 

Behandeling 

Mogelijke behandelingen voor migraine zijn medicamenteuze behandelingen (bv. Zomig ®). Inspuitingen (bv. Imitrex ®) kunnen een aanval blokkeren.

De praktijkervaring leert ons dat bij meer dan 90% van de migraine patiënten goede resultaten bereikt kunnen worden. Bij sommigen zijn de vermindering in frequentie en intensiteit matig. Slechts bij een klein aantal migrainelijders wordt geen resultaat geboekt. In de wetenschappelijke literatuur worden tevens de positieve resultaten van chiropraxie bij migraine bevestigd (Wight 1978, Parker 1978, Stodolny 1989, Tuchin 2000).

Migraine aanvallen geven een verhoogde kans op hersenbloedingen

Recente onderzoeken (Etminan et al. 2004)) hebben een verband gevonden tussen migraine en hersenbloedingen. Zo werd aangetoond dat:

 1. Het gemiddelde risico op een hersenbloeding 2.16 keer hoger is bij migrainepatienten dan bij individuen zonder migraine (2.27 keer bij migraine met aura; 1.83 keer bij migraine zonder aura)
 2. Het gebruik van orale contraceptiva ( ” de pil ” )  bij migrainelijders verhoogt het risico op hersenbloedingen 8 keer!!

Last van Migraine?

Chiropraxie Pierre Mercier en zijn team kunnen u behandelen tegen deze klacht. 

Bekijk onze behandeltechnieken of maak meteen een afspraak.