Chiropraxie Pierre Mercier

Wel of niet stretchen voor het joggen? Duidelijkheid in het debat!

Menige discussies onder fervente joggers over het al dan niet stretchen voor het lopen hebben geleid tot een groot onderzoek. Meer dan 2700 joggers stelden zich kandidaat en werden onderverdeeld in een stretch-groep en een niet-stretch groep. De stretch groep moest gedurende 3 tot 5 minuten hun dijbeen- en kuitspieren rekken alvorens het lopen. De niet-stretch-groep werd opgedragen om hun normale routine aan te houden zonder spieren te rekken voor het lopen. 

In beide groepen vermeldden evenveel deelnemers dat zij blessures opliepen, variërend van liespijn, enkel- en voetblessures en kniekwetsuren. Opvallend was dat de meeste blessures zich voordeden bij joggers die hun stretch routine veranderden, m.a.w. wie gewend was om niet te stretchen voor het lopen en dat plots wel deed, had een groter risico op blessure, en vice versa.

Conclusie: Stretchen voor het joggen beïnvloedt het risico op blessure niet, maar je kan beter trouw blijven aan je vaste loop-en stretchroutine!  

[Bron: From Reuters Health Information. Pereles D. Stretching Before Running Has No Impact on Risk of Injury. 2011 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons]

(2011-02-18) Het Belgische KCE (Federaal kenniscentrum voor de gezondheid) vond in hun onderzoeksstudie over chiropraxie het volgende: 90% VAN DE PATIENTEN DIE EEN CHIROPRACTOR CONSULTEREN, ZIJN TEVREDEN!!!