Chiropraxie Pierre Mercier

Versnelde artrose na facetinfiltratie

Bij het behandelen van subacute en chronische rugpijn wordt vaak een facetinfiltratie aangeraden. Dit is een procedure waarbij een verdovende stof, lidocaïne, wordt ingespoten in de facetgewrichten van de rug. Er werd reeds veel onderzoek uitgevoerd naar het effect van deze behandelingen op  rugpijn, doch, hoe de kraakbeencellen reageren op deze chemisch stof werd pas recentelijk proefondervindelijk aangetoond. Kraakbeencellen van ratten werden in vitro blootgesteld aan verschillende concentraties lidocaïne. Hoe hoger de concentratie, hoe toxischer de cellen reageerden. De onderzoekers veronderstellen dat de aanwezigheid van lidocaïne mogelijks tot kraakbeenschade kan leiden. Zij suggereren voorzichtigheid met herhaalde en geconcentreerde facetinfiltraties tot er meer helderheid is omtrent in vivo reactie van kraakbeencellen op lidocaïne.

[Takeno K, Kobayashi S, Miyazaki T, Shimada S, Kubota M, Meir A, Urban J, Baba H. Lidocaine Cytotoxicity to the Zygapophysial Joints in Rabbits: Changes in Cell Viability and Proteoglycan Metabolism In Vitro. Spine. 34(26):E945-E951.]