Chiropraxie Pierre Mercier

Rugpijn? Blijf actief!

Ongeveer 75% van de bevolking krijgt tijdens het leven te maken met mechanische lage rugpijn.  De ernst van rugpijn wordt vaak geminimaliseerd en afgedaan als een licht probleem dat vanzelf verdwijnt. De statistieken leren ons echter dat ongeveer een vierde van de rugpijnepisodes maandenlang klachten geeft en een blijvend verminderd fysiek vermogen veroorzaakt. Verder hervalt drie vierde van de rugpijnlijders in het jaar dat volgt op de eerste episode.

Verschillende factoren werken deze chronische lage rugpijn in de hand.  Eén van de belangrijkste is de neiging  fysieke activiteiten zoals sport en werk te vermijden teneinde de rug te ‘sparen’.  Het geloof dat (bed)rust en verminderde beweging  deze mechanische rugpijn geneest is  zeer verouderd en destructief. Men merkt namelijk dat patienten die angst hebben  te bewegen of wiens behandelende arts hen aanraadt  activiteiten te mijden, een veel grotere kans hebben  in een chronische rugpijnspiraal terecht te komen. Patiënten die tijdens een rugpijnepisode zo actief mogelijk blijven of die actief deelnemen aan sportieve training voor hun rug hebben betere kansen op herstel. Ook wie reeds chronische rugpijn heeft, kan beter een intensief oefeningenprogramma starten, aangezien zij daardoor meer kans maken om de vicieuze cirkel te doorbreken.

[Hanney WJ, Kolber MJ, Beekhuizen KS, Implications for Physical Activity in the Population With Low Back Pain, Am J Lifestyle Med] American Journal of Lifestyle Medicine