Chiropraxie Pierre Mercier

Oud nieuws van gisteren

In de krant ‘het Nieuwsblad’ luidde op woensdag 17/03/2010: “Eén Belg op de zes sukkelt met zijn rug”. De resultaten van het tweejaarlijkse gezondheidsrapport van de Belgische overheid bevestigen dat 15% van mannen en 19% van vrouwen last krijgen van chronische (langdurige) rugklachten. Dat rugklachten een groot probleem in de maatschappij vormen zowel voor de levenskwaliteit als op economisch vlak is al jaren gekend. Specialist P. Grisar vertelde dat in onze drukke maatschappij rugpijn ‘iets van alle tijden is’, terwijl anderen het dan weer beschouwen als een ‘beschavingsziekte’. Eén ding staat vast! Waar vroeger werd aangeraden om te rusten en te liggen, wordt nu algemeen aanvaard dat men beter kan blijven bewegen. Wij betreuren het ontbreken van informatie over de efficiëntie van manipulatieve technieken voor rugpijn. In de laatste decennia hebben tal van grootschalige onderzoeken de doeltreffendheid van manipulaties opnieuw en opnieuw bevestigd in de behandeling van rugpijn. Helaas komen ze in de krant niet verder dan pijnstillers en de bekende zin ‘iets waarmee je moet leren leven…’