Chiropraxie Pierre Mercier

Operatief versus conservatief behandelen voor carpaal tunnel syndroom

In 2009 vond een studie plaats die operatieve versus non-operatieve behandelingen vergeleek voor carpaal tunnel syndroom. Betere resultaten werden bereikt met een operatie in vergelijking met andere behandelingen (verstevigende polsband, fysiotherapie en oefeningen). Doch, mensen met zenuwbedrukking of eventuele zenuwschade hadden meer symptomen na de operatie.

 
Deze studie vergeleek operatieve technieken niet met een behandeling zoals o.a. chiropraxie. Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds aangetoond dat men met chiropraxie goede resultaten kan bereiken en dat chiropraxie efficiënt is in de behandeling van carpaal tunnel syndroom. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat een operatie toch meer invasief/aggresief is, heel wat meer kost en niet 100% garandeert dat het een positief resultaat zal bereiken. [1,2,3,4]

[1. Davis PT et al. Comparative Efficacy of Conservative Medical and Chiropractic Treatments for Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Clinical Trial. J Manipulative Physiol Ther 1998; 21(5): 317-326. 2.Bruke J et al. A pilot study comparing two manual therapy interventions for carpal tunnel syndrome. J Manipulative Physiol Ther. 2007;30(1):50-61. 3.De Leon RP, Auyong S. Chiropractic manipulative therapy of carpal tunnel syndrome. J Chiropr Med. 2002;1(2):75-8. 4.Valente R, Gibson H. Chiropractic manipulation in carpal tunnel syndrome. J Manipulative Physiol . 1994 ;17(4):264-9]