Chiropraxie Pierre Mercier

Gehoorverlies door gebruik van pijnstillers

Onderzoekers kwamen bij een 14-jarige studie tot een merkwaardige conclusie. Vrouwelijke patiënten die veelvuldig gebruik maakten van pijnmedicatie hadden veel vaker te kampen met gehoorverlies. Bij een gebruik van twee tot drie onstekingsremmers hadden zij al 13 procent meer kans op gehoorverlies vergeleken met andere vrouwen die één of geen pijnstillers gebruikten op wekelijkse basis. Wanneer zij er vier of vijf slikten per week liep het risico op tot 21 procent. Men merkte met ander woorden een rechtlijnige connectie tussen het pilgebruik en het gehoorverlies. Twee jaar geleden werd een gelijkaardig verband vastgesteld bij mannen.

Deze resultaten werden bekomen zowel bij vrouwen die ontstekingsremmers namen als vrouwen die paracetamol namen. Men is volop op zoek naar mogelijke oorzaken voor dit fenomeen. Van de ontstekingsremmers vermoedt men dat ze de fijne bloedtoevoer naar het binnenoor verminderen, van de paracetamol wordt dan weer verwacht dat het bepaalde processen veroorzaakt waarbij beschermende stoffen voor het gehoororgaan opgebruikt worden.

[Bron: Curhan S., Shargorodsky J., Eavey R. & Curhan G. (2012). Analgesic Use and the Risk of Hearing Loss in Women. Am. J. Epidemiol. (2012) 176 (6): 544-554. ]