Chiropraxie Pierre Mercier

Complicaties na ruggengraatoperaties verontrustend hoog!

Een nieuwe studie wees uit dat 42,5% van de patiënten die een ruggengraatoperatie in de nek, de middenrug of de  lage rug ondergingen, medische complicaties opliepen ten gevolge van deze ingreep. De volgende complicaties werden vastgesteld: longproblemen (13%), hematologische problemen (10,75%), blaasproblemen (9,18%), hartaandoeningen (8,4%), zenuwaandoeningen (7,35%) en maag- en darmklachten (3,9%). De twee meest belangrijke risicofactoren die bijdragen tot dergelijke complicaties na een operatie aan de ruggengraat zijn volgens de resultaten van de studie de graad van complexiteit van de ingreep en de leeftijd van de patiënt. 

[Bronnen: 1. Lee MJ, Konodi MA et al. (2012) Risk Factors for Medical Complication after Spine Surgery: A Multivariate Analysis of 1,591 Patients. The Spine Journal (2012); 197-206. 

2. Rampersaud YR (2012) Commentary: Complications in Spine Surgery: “The Devil is in the Details”. The Spine Journal (2012); 207-208.]