Chiropraxie Pierre Mercier

Communicatie bij rugoperaties: absolute noodzaak

Een onderzoek wees uit dat patiënten na een operatie aan de ruggengraat vaak veel minder vooruitgang boekten dan dat ze hadden gehoopt. Zo’n 40% van de geopereerden ervaarden een groter pijngehalte dan ze hadden verwacht, de helft was vooral teleurgesteld in hun fysieke capaciteiten. Dit betreft zaken zoals wandelen, sport, uithouding op het werk etc. Een goed gesprek vooraf over de doelstellingen en de verwachtingen na een ingreep is dan ook essentieel om een realistisch beeld te scheppen en geen al te hoge verwachtingen te creëren.

Ook omtrent complicaties is er een groot verschil tussen wat chirurgen beschouwen als complicaties  en wat hun patiënten daaronder verstaan. Tot deze conclusie kwamen enkele onderzoekers die 968 patiënten ondervroegen. De chirurgen beschreven voornamelijk technische problemen zoals slecht geplaatste of te lange schroeven die mogelijks een bedreiging konden vormen voor aders of gewrichten. Patiënten ondervinden niet noodzakelijk hinder hiervan. Zo’n 25% van de patiënten kruiste echter een complicatie aan, daar waar de chirurg er geen had beschreven. Meestal ging het over gevoelsstoornissen (eg voosheid), pijn, motorische uitval (verlammingsverschijnselen) en wondinfectie. Bij opvolgvisites merkten de meesten ook dat er geen aandacht was voor deze ondervonden complicaties of dat ze werden afgewimpeld.

Zie ook Failed Low Back Surgery Syndrome (FLBSS)

[1. Mannion A, Junge A, Elfering A, Dvorak J, Porchet F, Grob D. Great expectations: Really the novel predictor of outcome after spinal surgery? Spine 2009;34(15):1590-1599.    2. Grob D, Mannion A. The patient’s perspective on complications after spine surgery. European Spine Journal 2009; 18 supplement 3: S380-S385]