Chiropraxie Pierre Mercier

Aspirine, wegen de voordelen wel op tegen de nadelen?

Acetylsalicylzuur, beter bekend als aspirine wordt vaak voorgeschreven aan patiënten die lijden aan hart – en vaatziekten. Aspirine remt de klontering van bloedplaatjes en voorkomt zo stolling, die een eventuele verstopping of trombose veroorzaakt. Verstopping in een hartslagader kan resulteren in een hartinfarct, in een longader in een longinfarct en in een hersenader kan het leiden tot een beroerte.

Studies hebben reeds de voor- en nadelen overwogen van het gebruik van aspirine als preventie tegen hartinfarct en beroertes. Het besluit geldde dat in sommige gevallen aspirine het risico verlaagde op een hartinfarct maar dezelfde tendens werd niet bemerkt bij beroertes. In Juni 2009 toonde een studie aan dat de risico’s op interne bloeding met aspirine te groot waren om aspirine preventief (voordat er symptomen of complicaties optreden) te gebruiken.

Een studie in Mei 2009 toonde aan dat het gebruik van aspirine de kans op een hartinfarct met 1/5de verminderd maar het risico op inwendige bloeding met 1/3de steeg. Dus de voordelen wegen niet altijd op tegen de nadelen. Meerdere studies tonen wel aan dat het gebruik van aspirine voordelig is bij mensen die reeds een hartinfarct ondergingen omdat aspirine het risico verlaagt op een tweede hartinfarct. Er wordt deze dagen zelf gezegd dat als aspirine nu als nieuw medicijn op de markt zou komen het waarschijnlijk niet zomaar verkrijgbaar zou zijn bij de apotheek zonder voorschrift.

Conclusie: aspirine verlaagt het risico op een hartinfarct bij mensen die reeds een hartinfarct hebben gehad. Aspirine preventief gebruiken is niet aangewezen aangezien het meer schaadt dan baat. Aspirine verhoogt de kans op interne bloeding met 1/3de!

[Aspirin reduces heart attacks, but increases bleeds. Written by Editorial Staff. Lancet June 01 2009.]

[Cornell J. ‘Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials’ . The Lancet, 30 May 2009. Volume 373, Issue 9678, Pages 1849 – 1860.]

[P.W. De Leeuw ‘Aspirine helpt tegen hart en vaatziekten.’ natuurwetenschap en techniek 1 juni 2009.]